Hur är det att jobba på Nybergs?

Nybergs är ett brett företag som är bra på många olika saker inom bygg, mark och drift. Våra verksamheter samarbetar med varandra och därför finns möjlighet att hoppa in och hjälpa till med olika projekt för den som vill.

När du jobbar på Nybergs ingår du i en liten grupp som i sin tur ingår i hela Nybergs som är en del av koncernen NCC. Du blir en del av ett större och mångfacetterat sammanhang.

Vi har ett system med jobbrotation för att alla ska få chans att utveckla nya kompetenser samtidigt som vi tar till vara och för vidare den kunskap som generationen födda på 40-talet har.

Frank Westerlund

Frank Westerlund

Grävmaskinist
Magnus Lingström

Magnus Lingström

Snickare
Magnus Wallin

Magnus Wallin

Platschef
Kent Nilsarve

Kent Nilsarve

Drift
Pia Lindelund

Pia Lindelund

Kontorist